BẦU VÀ BÍ

Bầu và bí

Nhạc  : Phạm Tuyên

Lời : Đồng dao cổ

Trái bầu xanh , trái bí xanh , theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung  : Bầu ơi , thươmg lấy bí cùng , tùy rằng khác giống nhưng chung một giàn . Bầu ơi ,thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn !