Chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 của trường mầm non 1

Để chuẩn bị cho các cháu vào lớp 1, Trường mầm non 1 TP Hà Tĩnh đã có chuyến thực tế cho các cháu tại trường THCS Nam Hà, để các cháu tiếp cận với môi trường học mới, làm quen với các dụng cụ học tập, trực quan mới...